Pengurus Inti

IA Lima Periode 2020 - 2023

Allan Nurichsan Rahman

579
KETUA UMUM

Nur Dina
Shahab

589
WAKIL KETUA EKSTERNAL

Lody
Kristio

585
WAKIL KETUA INTERNAL

Diah
Hidayah

588
Sekretaris Jendral

Inne Primasih Augustine

583
BENDAHARA UMUM

M. Dikdik
Milyardi

507
WAKIL BENDAHARA

Buwana Oejeng Soewargana

593
KORDINATOR EKSTERNAL

Firman
Hidayat

585
KORDINATOR INTERNAL

Nova
Nugraha

589
KORDINATOR BANTUAN UMUM